OVER

Samen bouwen aande transitie naar eenduurzame en rechtvaardige wereld

Samen met de privé sector en maatschappelijke organisatie’s werken we aan de bedrijfsvoering en markten van de toekomst.

Samen bouwen aan de transitie naar een duurzame en rechtvaardige wereld.

Samen met de privé sector en maatschappelijke organisatie’s werken we aan de bedrijfsvoering en markten van de toekomst.

Dit is hoe wij samen met u naarhet evenwicht zoeken tussen mens (people),milieu (planet) en economie (profit):

DIENSTEN
CO2-neutrale bedrijfsvoering

Uw bedrijfsvoeringCO2-neutraal

Het meten van de milieu impact van uw bedrijfsvoering is een minimale vereiste om een strategie te ontwikkelen deze impact te reduceren. Als officiële milieubarometer adviseur, kan CO2 Operate u ondersteunen bij het invullen van deze erkende, gebruiksvriendelijke milieumonitor, inclusief CO2-footprint.

Levenscyclus Analyse

Een levens cyclus analysevan een product

Ons LCA team kan voor u een Levenscyclus Analyse (LCA) uitvoeren om voor een specifiek product of dienst inzicht te krijgen in de milieu impact van de hele productketen. Zo kunt u doelgericht de keten en uw product verduurzamen.

CO2-neutrale bedrijfsvoering

Uw bedrijfsvoeringCO2-neutraal

Het meten van de milieu impact van uw bedrijfsvoering is een minimale vereiste om een strategie te ontwikkelen deze impact te reduceren. Als officiële milieubarometer adviseur, kan CO2 Operate u ondersteunen bij het invullen van deze erkende, gebruiksvriendelijke milieumonitor, inclusief CO2-footprint.

Levenscyclus Analyse

Een levens cyclus analysevan een product

Ons LCA team kan voor u een Levenscyclus Analyse (LCA) uitvoeren om voor een specifiek product of dienst inzicht te krijgen in de milieu impact van de hele productketen. Zo kunt u doelgericht de keten en uw product verduurzamen.

VIDEO
GULA GULA FOOD FOREST

Creëer waarde via ons unieke voedselbos programma in Indonesië

In bijna alle gevalle zal uw bedrijfsvoering of productketen te maken krijgen met onvermijdelijke CO2 uitstoot op het pad naar CO2-neutrale bedrijfsvoering of product ontwikkeling. Denk hierbij aan transport-bewegingen en gasverbruik voor verwarming.

Herbebossing is de meest effectieve en kosten efficiënte manier om daadwerkelijk klimaatverandering tegen te gaan. Alleen groeiende bomen maken de lucht schoner. Ze halen daadwerkelijk CO2 uit de lucht en slaan het op als hout en in de bodem. De grootste klimaatwinst is via herbebossing op gedegradeerde gronden.

Dit doen we via de aanplant van vruchtbomen in mengteelt met inheemse soorten. Deze mengteelten imiteren een echt bos, zodat tevens de biodiversiteit kan herstellen. De vruchtbomen geven tegelijkertijd de lokale bevolking inkomsten en voedselzekerheid via de bosproducten. Zo kunnen zij een beter bestaan opbouwen. U draagt tegelijkertijd aantoonbaar bij aan minimaal 3 Millenniumdoelen.

Bekijk het Gula Gula programma
MVO

MVO verklaring: Doe wat je uitdraagt 

Wij zouden als sociale onderneming niet bestaan zonder gepassioneerde en betrokken klanten en partners, die allemaal op zoek zijn naar het creëren van impact voor een sociaal rechtvaardige en duurzame toekomst. Het is voor ons uiterst opmerkelijk, dat veel (internationale)  NGOs en sociale ondernemingen Die sociale en milieu problemen willen verminderen in de wereld, weinig aandacht lijken te geven aan een MVO beleid binnen de eigen organisatie. Ons vermoeden is, dat hun missie van “goed doen” voor externe organisaties zo ingebed is binnen hun ethos, dat er daarom minder aandacht wordt besteed aan  zelfreflectie ten aanzien van hun eigen, interne MVO handelwijzen. 

Bij CO2 Operate zijn we zeer betrokken bij het leven van mensen en het milieu. Onze houding, gedrag, en handelwijze moeten onze waarden in concrete termen reflecteren, niet alleen voor onze klanten over de hele wereld, maar zeker ook wat betreft onze interne processen en activiteiten. 

Wij hebben daarom niet alleen onze eigen MVO verklaring ontwikkeld, maar tegelijkertijd een MVO routekaart. De routekaart bouwt voort op een zestal Mondiale Duurzaamheidsdoelen (de SDGs), die het meest relevant zijn voor onze activiteiten. Zo blijven we ook onszelf kritisch monitoren om de interne MVO ambities te halen en ons voortdurend te blijven verbeteren. 

Download onze CSR charterDownload onze CSR roadmap
CONTACT

Interesse om een afspraak te maken?

Contact
CONTACT

Interesse om een afspraak te maken?

Contact