OVER

Wij bouwen aande transitie naareen duurzame wereld

Dit doen wij door het aanbieden van milieu
impact scans & gecertificeerde CO2 compensatie.

Wij bouwen aan de transitie naar een duurzame wereld

Dit doen wij door het aanbieden van milieu impact scans & gecertificeerde CO2 compensatie. Hieronder vind je de stappen die wij samen met u nemen zodat er een evenwicht ontstaat tussen mens (people), milieu (planet) en economie (profit):

Dit is hoe wij samen met u naarhet evenwicht zoeken tussen mens (people),milieu (planet) en economie (profit):

DIENSTEN
Stap 1

Een officiële milieu scanvan uw onderneming

Steeds meer bedrijven stellen duurzaamheidseisen aan hun partners. Het meten van de milieu impact is een minimale vereiste. Als officiële milieubarometer adviseur, ondersteunt CO2 Operate het maken van deze erkende, gebruiksvriendelijke milieumonitor inclusief CO2-footprint van uw onderneming.

Stap 2

Een levens cyclus analysevan een product

Wilt u inzicht in de milieu impact van een specifiek product, dan kan ons team een levens cyclus analyse (LCA) uitvoeren. U krijgt dan inzicht waar in de keten de (meeste) milieu impact is bij de fabricage van uw product. Zo kunt u doelgericht uw bedrijf, de keten en uw product verduurzamen. Vooral het reduceren van uw CO2 uitstoot kan relatief eenvoudig.

Stap 1

Een officiële milieu scan van uw onderneming

Steeds meer bedrijven stellen duurzaamheidseisen aan hun partners. Het meten van de milieu impact is een minimale vereiste. Als officiële milieubarometer adviseur, ondersteunt CO2 Operate het maken van deze erkende, gebruiksvriendelijke milieumonitor inclusief CO2-footprint van uw onderneming.

Stap 2

Een levens cyclus analyse van een product

Wilt u inzicht in de milieu impact van een specifiek product, dan kan ons team een levens cyclus analyse (LCA) uitvoeren. U krijgt dan inzicht waar in de keten de (meeste) milieu impact is bij de fabricage van uw product. Zo kunt u doelgericht uw bedrijf, de keten en uw product verduurzamen. Vooral het reduceren van uw CO2 uitstoot kan relatief eenvoudig.

VIDEO
GULA FOOD FOREST

Creëer echte veranderingmet CO2 compensatie

Er is bij elke organisatie uitstoot dat niet kan worden gereduceerd. Dit noemen we de onvermijdelijke CO2 uitstoot. U kunt ervoor kiezen om deze CO2 te compenseren door het investeren in een eigen en uniek herbebossingsprogramma ontwikkeld in Indonesië, waar u aantoonbaar verandering kunt creëren met uw CO2 compensatie. De aanplant van vruchtdragende bomen vangen niet alleen uw CO2 uitstoot af, de oogst van specerijen, vruchten en andere producten uit deze gebieden leveren een groeiende, duurzame inkomstenbron op voor veel mensen. Hierdoor bouwen we samen aan een perfecte balans voor mens, milieu en economie.

Meer info?
CONTACT

Interesse om een afspraak te maken?

Contact
CONTACT

Interesse om een afspraak te maken?

Contact